Adatkezelési tájékoztató
(Verzió: 2021.11.23)

A Zsarátnok BT által üzemeltetett kekmacska.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Cégnév: Zsarátnok BT

Székhely: 7691 Pécs, Bózsa István utca 18.
Adószám: 21841651-1-02
Cégjegyzékszám: 02-06-071705
Telefonszám: +36705500788
E-mail: uzlet@kekmacska.hu

A Zsarátnok BT mint a kekmacska.hu webáruház üzemeltetője, magára nézve kötelezőnek tartja és ismeri el a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint kijelenti, hogy az abban foglaltakat a jelen jogszabályi követelményeknek megfelelően állította össze. A weboldal működtetéséhez szükséges adatkezelés az itt működő szolgáltatást igénybe vevők önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés elvei

A Zsarátnok Bt, mint adatkezelő magára nézve fontosnak tartja, hogy az általa felvett adatok törvényes módon és tisztességesen legyenek kezelve. Személyes adatot csak és kizárólag abból a célból kezel, hogy a vállalt kötelezettségét maradéktalanul teljesíthesse.
Személyes adat csak az érintett hozzájárulásával kezelhető vagy az törvényi felhatalmazáson alapul (pl. kötelező adatkezelés közérdekből önkormányzati rendelet alapján) vagy jogi kötelezettség céljából vagy harmadik személy érdekérvényesítése céljából, ha az a személyes adat védelmének jogához fűződően annak korlátozásával arányban áll a hozzáférési joga, helyesbítéshez való joga, törlési joga, feldolgozás korlátozásának joga panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz a személyes adatok vagy feldolgozási korlátozások helyesbítésével vagy törlésével kapcsolatos információkhoz való joga személyes adatok védelmének megsértése esetén a tájékoztatáshoz való joga személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga. Az érintett hozzájárulásával történő adatfelvétel során keletkezett adatokat az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából akkor is kezelheti, ha az érintett közben a hozzájárulását visszavonta. Ez fennáll a harmadik személy jogos érdekérvényesítő céljára is abban az esetben, ha az arányban áll a személyes adatvédelmi jog korlátozásával.

A személyes adatok köre

A létrejött szerződésekhez kapcsolódóan annak teljesítésével, módosításával, díjak számlázásával, ill. azokhoz kapcsolódó követelések érvényesítéséhez fűződő természetes személyazonosításra alkalmas adatok: név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, számlázási név, cégek esetében - adószám és egyéb a cégre vonatkozó adatok.

Adatkezelés célja

A weboldalon kosárba gyűjtött és azon keresztül megrendelt termékek vagy a weboldalon közzétett egyéb csatornán keresztül önkéntesen leadott termék-megrendelések teljesítése.

Az adatkezelés jogcíme és időtartama

Az érintettek köre önkéntes alapon járulnak hozzá adataik megadásához. A regisztrációval történő vásárlás esetén az adatkezelés annak visszavonásáig tart. A regisztráció nélküli vásárlásoknál a vásárlás időpontját követő tárgyév +7 év időtartam után külön kérés nélkül törli az adatkezelő a szerződéshez kapcsolódó adatokat. A szerződések teljesítése céljából az adatkezelő minden alkalmazottja hozzáférhet az adatokhoz.


Adatkezelő adatai:

Cégnév: Zsarátnok BT.
Székhely: 7691 Pécs, Bózsa István utca 18.
Adószám: 21841651-1-02
Telefonszám: +36705500788
E-mail: uzlet@kekmacska.hu


Adatfeldolgozók:
Az adatkezelő tevékenysége ellátására adatfeldolgozót vehet igénybe (pl. megrendelések teljesítése, kiszállítása céljából)
Adatfeldolgozók:
Cégnév: Webnode AG
Cím: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Switzerland
Regisztrációs azonosító: CH-170.3.036.124-0


Hírlevél szolgáltatás:
NAIH nyilvántartási szám: ???
Az adatkezelő hírlevelet küld az arra a szolgáltatásra önkéntesen regisztráló érintetteknek, melyben akciókat, ajánlatokat, gyártott termékeiről információkat oszt meg. A hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok az érintett e-mail címe. A adatkezelés időtartama a visszavonásig tart. Az adatkezelő minden alkalmazottja hozzáférhet és kezelheti a szolgáltatás ellátásához szükséges mértékben a kapcsolódó adatokat.

Bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adatkezelés

A bankkártyával történő fizetést a Global Payments Europe s.r.o, GP Webpay rendszerén keresztül történik. Az érintett a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy az adatkezelő adatbázisában regisztrált adatok egy része átkerül az alábbi adatfeldolgozóhoz:
Global Payments, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Az adatfeldolgozó tevékenységével kapcsolatos információk az alábbi linken érhetőek el:


Az adattovábbítás célja a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a
kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének
biztosítása a kereskedő partnerek számára.

Egyéb adatkezelés

Az Adatkezelő a honlapon sütiket (cookies) kezel.
A cookie-k olyan szöveg fájlok, melyeket az érintett böngészője tárol a készülékén, megkönnyítve és biztonságossá téve ezzel a kekmacska.hu weboldal használatát. Az felhasználó törölheti vagy letilthatja a cookie-kat, viszont a felhasználó vegye figyelembe, hogy ezzel gátolja a technológiánk használatát.
A sütik a weboldal felhasználójára vonatkozó információkat tartalmazzák. IP-cím vagy más online azonosító. 

A Google Analytics a felhasználó weboldal használatáról gyűjt információkat. Ezen adatok a felhasználót nem tudják azonosítani, viszont segítik a webáruház fejlesztését.                              A tárhely szolgáltató adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:

https://www.webnode.hu/privacy-policy/

Fontos tudni, hogy a hatósági szervezet megkeresésére az adatkezelő a jogszabályi kereteknek megfelelően a kezelt adatokról tájékoztatást nyújthat.

Adatbiztonság

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek adatait megfelelő biztonsággal kezelje, a jogosulatlan hozzáférést a tőle telhető módon meggátolja.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmet nyújthat be az adatkezelőhöz az érintetti jogok gyakorlása érdekében. A kérelem benyújtását követően az adatkezelőnek 30 nap áll rendelkezésére az írásbeli tájékoztatásra.
A kérelmet az alábbi csatornákon nyújthatja be az érintett:
E-mail:
Levelezési cím:
Amennyiben a felhasználó úgy gondolja, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogait, úgy hatósági eljárást indíthat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vagy a lakóhely (tartózkodási hely) szerinti bíróságon. Célszerű először megkeresni az Adatkezelőt a jogsérelem orvoslására.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://www.naih.hu

Jogszabályi háttér

2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2008. évi XLVIII. törvény- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól
2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről