Ajándékkártya Felhasználási Szabályzata

 Ajándékkártya a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító, elektronikus úton előállított és továbbított okirat. Az ajándékkártya kibocsátási értéke az az összeghatár, amely értékben a kártya tulajdonosa kizárólag a Zsarátnok Bt (7691 Pécs, Bózsa Istrván utca 18.), mint szolgáltató által üzemeltetett www.kekmacska.hu internetes katalógusán keresztül, annak felhasználásával a szolgáltató által kínált termékek és szolgáltatások megvásárlására veheti igénybe.

Az ajándékutalvány kötelező tartalmi elemei

- kibocsátó adatai: Zsatátnok Bt, 7691 Pécs, Bózsa Istrván utca 18.

- adószám: 21841651-1-02

- felhasználás helye: www.kekmacska.hu internetes katalógus

- az ajándékutalványra vonatkozó utalás

- kibocsátási értéke

- felhasználási időszak

- értékesítési és beváltási információk helye

- sorszám

Az ajándékkártya kibocsátása

Az ajándékkártya elektronikus úton előállított és továbbított okirat. Az ajándékkártyát a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben és értékben jogosult kibocsátani. Az ajándékkártya nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak, annak hamisítása bűncselekmény. Az ajándékkártya vételára nem térhet el a kártya kibocsátási értékétől.

Az ajándékkártya megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékkártya kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja. Ezen szabályzat kizárólag az Általános Szerződési Feltételekkel együtt értelmezhető és érvényes.

Az ajándékkártya mintapéldánya az alábbi linken tekinthető meg.

IDE KELL FELTÖLTENI

Az ajándékkártya elvesztése, megsemmisülése cserekártya igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

Az ajándékkártya felhasználása

Az ajándékkártya felhasználása a rajta feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak), mely minden kártya esetében a vásárlás visszaigazolásának időpontjától számítottan a 60-dik nap 0:00 óráig tart.

Az ajándékkártyát bármely cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy (vevő) megvásárolhatja. Az ajándékkártya bárkire szabadon átruházható.

Minden megvásárolt ajándékkártya egyedi sorszámmal van ellátva és csak egyszer használható fel. Vásárlásonként csak egy ajándékkártya használható fel.

Az ajándékkártya tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a kártya a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát.

Az ajándékkártya felhasználása azzal valósul meg, hogy a kártyán feltüntetett sorszámot a vásárló az áru/szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítéskor beírja azt a kosár erre szolgáló helyére. A rendszer azonosítja a sorszámot és a kosár összértékéből levonásra kerül a kártyán feltüntetett érték. Minden vásárlás esetében csak egy ajándékkártya használható fel.

Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.

Az ajándékkártya kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az ajándékkártya készpénzre nem váltható.

Mivel az ajándékkártya készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor a szolgáltató minden esetben a termék teljes összegéről állít ki számlát.

A szolgáltató a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, s az aktuális feltételeket a honlapján (www.kekmacska.hu) közzéteszi.

A vásárló az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a felhasználási szabályzatot elfogadja.

Elállás joga

Alapesetben a fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződéstől, a termék átvételének napjától számítottan 14 napos határidővel indoklás nélkül elállni.

Az elállás jogával kizárólag azon vásárló élhet, aki az ajándékkártyát megvásárolta és kizárólag abban az esetben, amennyiben az ajándékkártya még nem került felhasználásra.

Az elállási jog gyakorlásának további részleteit az Általános Szerződési Feltételek ide vonatkozó részei tartalmazzák.

Utolsó módosítás időpontja 2022.01.10

PDF letöltés: